Reklama
 
Blog | SCHOLA EMPIRICA z.s.

Dítě v centru pozornosti

Celý život se vzděláváme, chodíme do různých škol, kde se připravujeme na budoucí povolání, pak na různé kurzy, semináře a rekvalifikace. Vedle toho se říká, že děti jsou to nejcennější, co máme, přitom se rodičovství nikde nevyučuje a pro radu k odborníkovi se obracíme až když jde o něco vážnějšího. Ve Švédsku mají jednoduchý kurz rodičovství pro každého, který se dá absolvovat během několika setkání.

 

Projekt ABC, „Dítě v centru pozornosti“, je švédský program podpory rodičů s dětmi ve věku od 3 do 12 let. Jeho cílem je podpořit zdárný vývoj dětí prostřednictvím pozitivního vztahu s rodiči. Skládá se ze čtyř modulů s možností jedné schůzky navíc v případě potřeby. V prvním kroku jde o to ukázat dětem lásku a vytvořit blízkost. Ve druhém se naučit zvládat běžné každodenní interakce, předcházet konfliktům a naučit se spolu trávit čas. Ve třetím o aplikací principů klidného rodičovství, mít pod kontrolou svůj stres a rozčilení. V rámci poslední sekce se vybírají „bitvy“, které mají smysl.

ABC je založen na kombinaci poznatků získaných z vědeckého výzkumu, rodičovských potřeb a požadavků veřejného sektoru, hlavně municipalit.  Před spuštěním projektu bylo uskutečněno několik tisíc strukturovaných rozhovorů s rodiči, aby opravdu reflektoval jejich potřeby. Byl vytvořen ve čtvrti Spånga-Tensta a okolí, kde poradci a psychologové cítili potřebu krátkého programu pro rodiče, kde by bylo možno diskutovat o rodičovských rolích a podpoře pozitivního přístupů ve výchově. Dnes je program určen pro všechny, nejen pro přistěhovalce a je k dispozici zdarma všem rodinám ve Stockholmu.

Metoda ABC vychází z toho, že každý rodič je pro své dítě tou nejdůležitější osobou a že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, ale někdy čelí při výchově různým těžkostem, které jim nedovolí dobře zvládat svoji roli. Po absolvování všech setkání by měly být hlavně posíleny citové vazby mezi ním a dítětem a rodič by měl také při výchově získat větší jistotu. Měl by získat přesvědčení, že to není příliš komplikované, že na to není sám a že může získat pomoc a rady od ostatních. ABC je strukturovaná metoda, jak mluvit o věcech běžných i složitějších, debatuje se, jak být součástí každodenního života dětí, jak spolu vést dialog o škole, jak předcházet konfliktům, jak podporovat děti ve škole. Není to prvoplánově pro problémové rodiny, ale na těchto setkáních mohou být odhaleny závažnější těžkosti, které pak mohou být řešeny s dalšími odborníky.

Že jsou podobné programy velmi efektivní, dokazují četné studie – i když dosud se rodičovské programy analyzovaly převážně na selektivních projektech, jejichž cílem bylo snížit problémové chování dětí a kvantifikují mimo jiné potencionální budoucí úspory v oblasti vzdělávání, kriminality a nezaměstnanosti. Ale i v randomizované kontrolované studii programu ABC byl prokázán jednoznačně pozitivní vliv na rodičovskou soběstačnost, na zdraví a rozvoj dětí.

Podobný program u nás chybí, proto jsme se rozhodli, že se jej pokusíme upravit pro naše podmínky a použít v rámci několika menších pilotních projektů v Česku. O tom, jak se nám to daří, napíšeme někdy příště.

Reklama