Reklama
 
Blog | SCHOLA EMPIRICA z.s.

Jak žáky připravit na trh práce 21. století?

Projekt Učíme se podnikavosti – příklad dobré praxe ověřené učiteli základních škol

Stále více sílí hlasy po větším propojování školství s reálným světem a požadavky na zlepšení přípravy žáků pro uplatnění v praxi. Učitelé tak stojí před nelehkým úkolem. Mají skloubit požadavky učebních osnov a ještě k tomu připravovat žáky tak, aby se byli schopni dobře uplatnit na trhu práce. Zásadní otázka tedy zní: Jak je možné tyto požadavky propojit a zvládnout dohromady?

Odpovědí a cest může být celá řada. Jednou z možností je projekt zaměřený na rozvoj podnikavosti žáků základních škol. Projekt vycházející z ověřených zahraničních přístupů pomáhá učitelům vytvořit síť podnikavých škol, kde mohou sdílet zkušenosti s výukou podnikavosti na jejich školách. Kromě toho zapojení učitelé získávají pracovní listy a další materiály přímo využitelné ve výuce, navíc mají možnost zúčastnit se zahraničních stáží ve školách, které se dlouhodobě věnují rozvoji podnikavosti svých žáků.    

Projekt „Učíme se podnikavosti“ se zaměřuje na podporu žáků na základních školách ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci zapojení v projektu mají možnost své nápady na konci školního roku prezentovat v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.

V současné době je do sítě podnikavých škol přímo zapojeno 26 základních škol a 78 škol spolupracujících. Učitelé zapojení v projektu se pravidelně setkávají, diskutují a sdílejí své zkušenosti s výukou podnikavosti ve třídách. Učitelka Jana Pekařová ze Základní školy Turnov popisuje setkání takto: „Společně zjišťujeme, co všechno slovo “podnikavost“ v sobě zahrnuje, kolik aktivit je možné dělat, a kolika způsoby je možné se rozvoji žáků věnovat.

Učitelé zapojení v projektu mají možnost využívat metodické materiály zaměřené na tato témata. Možnost jejich využití ve výuce a atraktivitu pro žáky hodnotí učitelé následovně: „Dostupné pracovní listy a medailonky je možné aplikovat na řadu věcí z tematických plánů, zejména v dějepisu, občanské výchově, etické výchově i českém jazyce“ říká Simon Schwab ze ZŠ Logopedická v Hradci Králové. Eva Kloudová ze ZŠ Chrast dodala: „Vzhledem k tomu, že aktivity přináší příklady dobré praxe a jsou podloženy reálným světem dospělých, reagují na ně žáci velmi pozitivně. Je to určitá změna oproti učebnicím a klasickým pracovním listům.“

Učitelé často využívají inspirace v pracovních listech nebo ze zahraniční stáže k realizaci vlastních nápadů jak podpořit podnikavost u svých žáků: „Upravili jsme tradiční předvánoční akci „Vánoční jarmark“ do podoby veletrhu třídních firem. Pustili jsme se také do celoškolního projektu, který je věnován přímo podnikavosti. Učíme se zde například práci s logy, slogany, reklamou, kreativitou, výběrem profese apod. Stávající projekty jsme také vhodně propojili s podnikavostí“, říká Simon Schwab.

Učitelka Eva Kloudová ze ZŠ Chrast hodnotí celkový přínos projektu pro rozvoj podnikavosti v širších souvislostech: „Podle mého názoru je naše škola stále zaměřena na tzv. tvrdé dovednosti, spousta pedagogů stále preferuje vědomostní výkonnost. Na stáži v Londýně pro mne bylo velkým zážitkem vidět schopnosti žáků komunikovat, plánovat činnost nebo prezentovat. Metody rozvíjející měkké dovednosti mě velmi oslovily a snažím se je předávat dále nejen na našich společných setkáních. Jedna z těchto měkkých dovedností – pozitivní přístup – se po návratu z Londýna promítá i do mého profesního a osobního života. I proto věřím, že projekt “Učíme se podnikavosti” je jedna z věcí, které posunou české školství správným směrem.“

Reklama